Loading...
Danh mục
EMAIL PRO 1
 • flaticon Dung lượng 1GB
 • flaticon Địa chỉ email 1
 • flaticon Email forwarder 1
 • flaticon Mail list 0
 • flaticon Addon Domain 0
 • flaticon Park Domain 0
24,000VNĐ/Tháng
EMAIL PRO 2
 • flaticon Dung lượng 5GB
 • flaticon Địa chỉ email 5
 • flaticon Email forwarder 5
 • flaticon Mail list 1
 • flaticon Addon Domain 0
 • flaticon Park Domain 0
80,000VNĐ/ Tháng
EMAIL PRO 3
 • flaticon Dung lượng 10GB
 • flaticon Địa chỉ email 20
 • flaticon Email forwarder 20
 • flaticon Mail list 2
 • flaticon Addon Domain 0
 • flaticon Park Domain 0
140,000VNĐ/Tháng
EMAIL PRO 4
 • flaticon Dung lượng 20GB
 • flaticon Địa chỉ email 50
 • flaticon Email forwarder 50
 • flaticon Mail list 3
 • flaticon Addon Domain 0
 • flaticon Park Domain 0
240,000VNĐ/Tháng
EMAIL PRO 5
 • flaticon Dung lượng 50GB
 • flaticon Địa chỉ email 100
 • flaticon Email forwarder 100
 • flaticon Mail list 10
 • flaticon Addon Domain 0
 • flaticon Park Domain 2
380,000VNĐ/Tháng
EMAIL PRO 6
 • flaticon Dung lượng 100GB
 • flaticon Địa chỉ email 200
 • flaticon Email forwarder 200
 • flaticon Mail list 15
 • flaticon Addon Domain 0
 • flaticon Park Domain 3
479,000đVNĐ/Tháng
EMAIL PRO 7
 • flaticon Dung lượng 200GB
 • flaticon Địa chỉ email 300
 • flaticon Email forwarder 300
 • flaticon Mail list 20
 • flaticon Addon Domain 0
 • flaticon Park Domain 20
620,000đVNĐ/Tháng
EMAIL PRO 8
 • flaticon Dung lượng 250GB
 • flaticon Địa chỉ email 499
 • flaticon Email forwarder 499
 • flaticon Mail list 40
 • flaticon Addon Domain 0
 • flaticon Park Domain 40
760,000VNĐ/Tháng
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu email server
• Email Server – hay còn gọi là máy chủ thư điện tử là máy chủ dùng để gửi và nhận thư điện tử, là một giải pháp Email dành cho các doanh nghiệp để quản lý và truyền thông nội bộ, thực hiện các giao dịch thương mại yêu cầu sự ổn định, tính liên tục và với tốc độ nhanh, đồng thời đảm bảo tính an toàn của dữ liệu, khả năng backup cao…
• Hệ thống thư điện tử Email server sẽ giải quyết được các vấn đề như mail bị virus, spam, bị đưa vào blacklist, không check được webmail, check online/offline, không thể kiểm soát nội dung.