Loading...
Danh mục
START
 • flaticon Dung lượng 700 MB
 • flaticon Băng thông 15GB
 • flaticon Địa chỉ email 5
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL 1
 • flaticon Park/Addon Domain 1/0
 • flaticon SSL Free
42,400VNĐ/ Tháng
STARTUP
 • flaticon Dung lượng 1GB
 • flaticon Băng thông 35GB
 • flaticon Địa chỉ email 10
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL 2
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/0
 • flaticon SSL Free
50,400VNĐ/ Tháng
CÁ NHÂN
 • flaticon Dung lượng 1.2GB
 • flaticon Băng thông 50GB
 • flaticon Địa chỉ email Unlimited
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL 2
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/1
 • flaticon SSL Free
58,400VNĐ/ Tháng
CÁ NHÂN ++
 • flaticon Dung lượng 2GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Địa chỉ email Unlimited
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL 3
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/1
 • flaticon SSL Free
74,400VNĐ/ Tháng
BÁN CHUYÊN NGHIỆP
 • flaticon Dung lượng 4GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Địa chỉ email Unlimited
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL 6
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/2
 • flaticon SSL Free
108,800 VNĐ/ Tháng
CHUYÊN NGHIỆP
 • flaticon Dung lượng 6GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Địa chỉ email Unlimited
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL 9
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/3
 • flaticon SSL Free
159,200VNĐ/ Tháng
DOANH NGHIỆP
 • flaticon Dung lượng 8GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Địa chỉ email Unlimited
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL 15
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/6
 • flaticon SSL Free
279,200VNĐ/ Tháng
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • flaticon Dung lượng 10GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Địa chỉ email Unlimited
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL 20
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/8
 • flaticon SSL Free
395,600VNĐ/ Tháng
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu hosting
• Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp.
• Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. Sử dụng Windows có bản quyền đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất.
• Web Hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
• Bạn phải thuê Web Hosting để chứa nội dung trang web, dịch vụ mail, ftp, vì những máy tính đó luôn có một địa chỉ cố định khi kết nối vào Internet (đó là địa chỉ IP).
• Nếu bạn truy cập vào internet như thông thường hiện nay thông qua các IPS (Internet Service Provider - Nhà cung cấp dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP trên máy bạn luôn bị thay đổi, do đó dữ liệu trên máy của bạn không thể truy cập được từ những máy khác trên Internet.