Loading...
Danh mục
RESELLER LINUX 1
 • flaticon Dung lượng 5GB
 • flaticon Băng thông 50GB
 • flaticon Địa chỉ email Unlimited
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL Unlimited
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/Unlimited
 • flaticon SSL 0
236,000VNĐ/ Tháng
RESELLER LINUX 2
 • flaticon Dung lượng 10GB
 • flaticon Băng thông 200GB
 • flaticon Địa chỉ email Unlimited
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL Unlimited
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/Unlimited
 • flaticon SSL
320,000VNĐ/ Tháng
RESELLER LINUX 3
 • flaticon Dung lượng 20GB
 • flaticon Băng thông 500GB
 • flaticon Địa chỉ email Unlimited
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL Unlimited
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/Unlimited
 • flaticon SSL
716,000VNĐ/ Tháng
RESELLER LINUX 4
 • flaticon Dung lượng 40GB
 • flaticon Băng thông 1000GB
 • flaticon Địa chỉ email Unlimited
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL Unlimited
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/Unlimited
 • flaticon SSL
840,000VNĐ/ Tháng
RESELLER LINUX 5
 • flaticon Dung lượng 50GB
 • flaticon Băng thông 1500GB
 • flaticon Địa chỉ email Unlimited
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL Unlimited
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/Unlimited
 • flaticon SSL
1,356,000VNĐ/ Tháng
RESELLER LINUX 6
 • flaticon Dung lượng 70GB
 • flaticon Băng thông 2500GB
 • flaticon Địa chỉ email Unlimited
 • flaticon Tài khoản FTP Unlimited
 • flaticon My SQL Unlimited
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/Unlimited
 • flaticon SSL
1,560,000VNĐ/ Tháng
RESELLER LINUX 7
 • flaticon Dung lượng 100GB
 • flaticon Băng thông 3000GB
 • flaticon Địa chỉ email Unlimited
 • flaticon Tài khoản FTP
 • flaticon My SQL Unlimited
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/Unlimited
 • flaticon SSL
1,720,000VNĐ/ Tháng
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu hosting
• Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp.
• Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. Sử dụng Windows có bản quyền đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất.
• Web Hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
• Bạn phải thuê Web Hosting để chứa nội dung trang web, dịch vụ mail, ftp, vì những máy tính đó luôn có một địa chỉ cố định khi kết nối vào Internet (đó là địa chỉ IP).
• Nếu bạn truy cập vào internet như thông thường hiện nay thông qua các IPS (Internet Service Provider - Nhà cung cấp dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP trên máy bạn luôn bị thay đổi, do đó dữ liệu trên máy của bạn không thể truy cập được từ những máy khác trên Internet.