Loading...
Danh mục
SUPERHOST L0
 • flaticon Dung lượng 35GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Địa chỉ email 170
 • flaticon Tài khoản FTP 5
 • flaticon My SQL 15
 • flaticon Park/Addon Domain 10/2
 • flaticon SSL Free
1,032,000VNĐ/ Tháng
SUPERHOST L1
 • flaticon Dung lượng 50GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Địa chỉ email 200
 • flaticon Tài khoản FTP 10
 • flaticon My SQL 20
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/4
 • flaticon SSL Free
1,080,000VNĐ/ Tháng
SUPERHOST L2
 • flaticon Dung lượng 70GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Địa chỉ email 1000
 • flaticon Tài khoản FTP 10
 • flaticon My SQL 25
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/6
 • flaticon SSL Free
1,720,000VNĐ/ Tháng
SUPERHOST L3
 • flaticon Dung lượng 100GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Địa chỉ email 1200
 • flaticon Tài khoản FTP 10
 • flaticon My SQL 10
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/8
 • flaticon SSL Free
2,600,000VNĐ/ Tháng
SUPERHOST L4
 • flaticon Dung lượng 200GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Địa chỉ email 1500
 • flaticon Tài khoản FTP 10
 • flaticon My SQL 30
 • flaticon Park/Addon Domain Unlimited/10
 • flaticon SSL Free
3,272,000VNĐ/ Tháng
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu hosting
• Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp.
• Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. Sử dụng Windows có bản quyền đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất.
• Web Hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
• Bạn phải thuê Web Hosting để chứa nội dung trang web, dịch vụ mail, ftp, vì những máy tính đó luôn có một địa chỉ cố định khi kết nối vào Internet (đó là địa chỉ IP).
• Nếu bạn truy cập vào internet như thông thường hiện nay thông qua các IPS (Internet Service Provider - Nhà cung cấp dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP trên máy bạn luôn bị thay đổi, do đó dữ liệu trên máy của bạn không thể truy cập được từ những máy khác trên Internet.