Loading...
Danh mục
CLOUDLINUX FOR CPANEL
Thuê bản quyền
CLOUDLINUX FOR CPANEL
Thuê bản quyền
GIÁ
931500 x 3 Tháng Đặt mua
1863000 x 6 Tháng Đặt mua
3726000 x 12 Tháng Đặt mua
7452000 x 2 Năm Đặt mua
11178000 x 3 Năm Đặt mua
14904000 x 4 Năm Đặt mua
CLOUDLINUX
Thuê bản quyền
CLOUDLINUX
Thuê bản quyền
GIÁ
1053000 x 3 Tháng Đặt mua
2106000 x 6 Tháng Đặt mua
4212000 x 12 Tháng Đặt mua
8424000 x 2 Năm Đặt mua
12636000 x 3 Năm Đặt mua
16848000 x 4 Năm Đặt mua
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu phần mềm
• Tùy từng phần mềm ứng dụng cho các chức năng quản lý khác nhau mà có các hỏi đáp phù hợp cho phần mềm đó.
• Vậy với mỗi phần mềm quý khách yêu cầu sao cho phù hợp với quản lý doanh nghiệp mình thì sẽ có các tính năng tương thích tối ưu và các hỏi đáp tương thích tối ưu khác nhau.