Loading...
Danh mục
CPANEL VPS LICENSE
Thuê bản quyền
CPANEL VPS LICENSE
Thuê bản quyền
INTERNAL
355500 x 01 Tháng Đặt mua
1066500 x 03 Tháng Đặt mua
2133000 x 06 Tháng Đặt mua
4266000 x 12 Tháng Đặt mua
CPANEL VPS LICENSE
Thuê bản quyền
EXTERNAL
382500 x 01 Tháng Đặt mua
1147500 x 03 Tháng Đặt mua
2295000 x 06 Tháng Đặt mua
4590000 x 12 Tháng Đặt mua
CPANEL DEDICATED LICENSE
Thuê bản quyền
CPANEL DEDICATED LICENSE
Thuê bản quyền
INTERNAL
2835000 x 03 Tháng Đặt mua
5670000 x 06 Tháng Đặt mua
10773000 x 12 Tháng Đặt mua
20412000 x 24 Tháng Đặt mua
28917000 x 36 Tháng Đặt mua
CPANEL DEDICATED LICENSE
Thuê bản quyền
EXTERNAL
3645000 x 03 Tháng Đặt mua
7290000 x 06 Tháng Đặt mua
13851000 x 12 Tháng Đặt mua
26244000 x 24 Tháng Đặt mua
37179000 x 36 Tháng Đặt mua
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu phần mềm
• Tùy từng phần mềm ứng dụng cho các chức năng quản lý khác nhau mà có các hỏi đáp phù hợp cho phần mềm đó.
• Vậy với mỗi phần mềm quý khách yêu cầu sao cho phù hợp với quản lý doanh nghiệp mình thì sẽ có các tính năng tương thích tối ưu và các hỏi đáp tương thích tối ưu khác nhau.