Loading...
Danh mục
Windows
HC 9 Window License - Unlimited
HC 9 Window License - 100 Domains
HC9 Windows License- Mail/DNS/DB
Linux
HC 9 Linux License - Unlimited
HC 9 Linux License - 100 Domains
HC9 Linux License- Mail/DNS/DB
Windows
HC 9 Window License - Unlimited
HC 9 Window License - 100 Domains
HC9 Windows License- Mail/DNS/DB
Linux
HC 9 Linux License - Unlimited
HC 9 Linux License - 100 Domains
HC9 Linux License- Mail/DNS/DB
GIÁ
8.604.000VNĐ Đặt mua
5,355,000VNĐ Đặt mua
2,034,000VNĐ Đặt mua
8,604,000VNĐ Đặt mua
5,355,000VNĐ Đặt mua
2,034,000VNĐ Đặt mua
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu phần mềm
• Tùy từng phần mềm ứng dụng cho các chức năng quản lý khác nhau mà có các hỏi đáp phù hợp cho phần mềm đó.
• Vậy với mỗi phần mềm quý khách yêu cầu sao cho phù hợp với quản lý doanh nghiệp mình thì sẽ có các tính năng tương thích tối ưu và các hỏi đáp tương thích tối ưu khác nhau.