Loading...
Danh mục
LITESPEED STANDARD VPS (FOR VPS - RAM LIMIT 2GB)
Thuê bản quyền
LITESPEED STANDARD VPS (FOR VPS - RAM LIMIT 2GB)
Thuê bản quyền
GIÁ
358000 x 1 Tháng Đặt mua
1074000 x 3 Tháng Đặt mua
2148000 x 6 Tháng Đặt mua
4296000 x 12 Tháng Đặt mua
LITESPEED ULTRA VPS (FOR VPS - RAM LIMIT 8GB)
Thuê bản quyền
LITESPEED ULTRA VPS (FOR VPS - RAM LIMIT 8GB)
Thuê bản quyền
GIÁ
474000 x 1 Tháng Đặt mua
1422000 x 3 Tháng Đặt mua
2844000 x 6 Tháng Đặt mua
5688000 x 12 Tháng Đặt mua
LITESPEED 1-CPU VPS (FOR VPS - RAM UNLIMIT)
Thuê bản quyền
LITESPEED 1-CPU VPS (FOR VPS - RAM UNLIMIT)
Thuê bản quyền
GIÁ
794000 x 1 Tháng Đặt mua
2382000 x 3 Tháng Đặt mua
4764000 x 6 Tháng Đặt mua
9528000 x 12 Tháng Đặt mua
ADDON: LSCACHE STANDARD
Thuê bản quyền
ADDON: LSCACHE STANDARD
Thuê bản quyền
GIÁ
768000 x 3 Tháng Đặt mua
1536000 x 6 Tháng Đặt mua
3072000 x 12 Tháng Đặt mua
6144000 x 2 Năm Đặt mua
9216000 x 3 Năm Đặt mua
12288000 x 4 Năm Đặt mua
LITESPEED 1-CPU DEDICATED
Thuê bản quyền
LITESPEED 1-CPU DEDICATED
Thuê bản quyền
GIÁ
642000 x 1 Tháng Đặt mua
1926000 x 3 Tháng Đặt mua
3852000 x 6 Tháng Đặt mua
7704000 x 12 Tháng Đặt mua
LITESPEED 2-CPU DEDICATED
Thuê bản quyền
LITESPEED 2-CPU DEDICATED
Thuê bản quyền
GIÁ
925000 x 1 Tháng Đặt mua
2775000 x 3 Tháng Đặt mua
5550000 x 6 Tháng Đặt mua
11100000 x 12 Tháng Đặt mua
LITESPEED 4-CPU DEDICATED
Thuê bản quyền
LITESPEED 4-CPU DEDICATED
Thuê bản quyền
GIÁ
1296000 x 1 Tháng Đặt mua
3888000 x 3 Tháng Đặt mua
7776000 x 6 Tháng Đặt mua
15552000 x 12 Tháng Đặt mua
LITESPEED 8-CPU DEDICATED
Thuê bản quyền
LITESPEED 8-CPU DEDICATED
Thuê bản quyền
GIÁ
1769000 x 1 Tháng Đặt mua
5307000 x 3 Tháng Đặt mua
10614000 x 6 Tháng Đặt mua
21228000 x 12 Tháng Đặt mua
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu phần mềm
• Tùy từng phần mềm ứng dụng cho các chức năng quản lý khác nhau mà có các hỏi đáp phù hợp cho phần mềm đó.
• Vậy với mỗi phần mềm quý khách yêu cầu sao cho phù hợp với quản lý doanh nghiệp mình thì sẽ có các tính năng tương thích tối ưu và các hỏi đáp tương thích tối ưu khác nhau.