Loading...
Danh mục
Gói dịch vụ
Giá
Dung lượng
Số bản Backup
Lịch Backup
Data Center
Gói dịch vụ
Giá
Dung lượng
Số bản Backup
Lịch Backup
Data Center
P.ACKUP CPANEL 1
27,000VNĐ/ tháng
Gói dịch vụ
Giá
Dung lượng
Số bản Backup
Lịch Backup
Data Center
P.ACKUP CPANEL 2
45.000VNĐ/ tháng
Gói dịch vụ
Giá
Dung lượng
Số bản Backup
Lịch Backup
Data Center
P.ACKUP CPANEL 3
63,000VNĐ/ tháng
Gói dịch vụ
Giá
Dung lượng
Số bản Backup
Lịch Backup
Data Center
P.ACKUP CPANEL 4
108.000VNĐ/ tháng
14GB
9
Daily
2
Gói dịch vụ
Giá
Dung lượng
Số bản Backup
Lịch Backup
Data Center
P.ACKUP CPANEL 5
252.000VNĐ/ tháng
21GB
11
Daily
2
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu phần mềm
• Tùy từng phần mềm ứng dụng cho các chức năng quản lý khác nhau mà có các hỏi đáp phù hợp cho phần mềm đó.
• Vậy với mỗi phần mềm quý khách yêu cầu sao cho phù hợp với quản lý doanh nghiệp mình thì sẽ có các tính năng tương thích tối ưu và các hỏi đáp tương thích tối ưu khác nhau.