Loading...
Danh mục
Gói dịch vụ
Giá
Clients
Quản lý đơn hàng khách hàng
Ẩn thông tin Link bản quyền
Gói dịch vụ
Giá
Clients
Quản lý đơn hàng khách hàng
Ẩn thông tin Link bản quyền
WHMCS STARTER
351,000VNĐ/ Tháng
250
Unlimited
-
Gói dịch vụ
Giá
Clients
Quản lý đơn hàng khách hàng
Ẩn thông tin Link bản quyền
WHMCS PLUS
463,000VNĐ/ Tháng
250
Unlimited
Gói dịch vụ
Giá
Clients
Quản lý đơn hàng khách hàng
Ẩn thông tin Link bản quyền
WHMCS PROFESSIONAL
585,000VNĐ/ Tháng
1000
Unlimited
Gói dịch vụ
Giá
Clients
Quản lý đơn hàng khách hàng
Ẩn thông tin Link bản quyền
WHMCS BUSINESS
900,000VNĐ/ Tháng
Unlimited
Unlimited
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu phần mềm
• Tùy từng phần mềm ứng dụng cho các chức năng quản lý khác nhau mà có các hỏi đáp phù hợp cho phần mềm đó.
• Vậy với mỗi phần mềm quý khách yêu cầu sao cho phù hợp với quản lý doanh nghiệp mình thì sẽ có các tính năng tương thích tối ưu và các hỏi đáp tương thích tối ưu khác nhau.