Loading...
Danh mục
GOOGLE 1
 • Số từ khóa 1-3
 • Số mẫu quảng cáo 2
 • Báo cáo Hàng Tuần
1,710,000VNĐ/ Tháng
GOOGLE 2
 • Số từ khóa 1-8
 • Số mẫu quảng cáo 2
 • Báo cáo Hàng Tuần
3,060,000VND/ Tháng
GOOGLE 3
 • Số từ khóa 1-15
 • Số mẫu quảng cáo 4
 • Báo cáo Hàng Tuần
4,860,000VNĐ/ Tháng
GOOGLE 4
 • Số từ khóa 1-20
 • Số mẫu quảng cáo 6
 • Báo cáo Hàng Tuần
6,660,000VNĐ/ Tháng
GOOGLE 5
 • Số từ khóa 1-25
 • Số mẫu quảng cáo 8
 • Báo cáo Hàng Tuần
9,360,000VNĐ/ Tháng
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu quảng cáo
• Google AdWords là một dịch vụ cho phép bạn chạy quảng cáo cho dịch vụ của mình một cách nhanh chóng trên trang tìm kiếm của Google.
• Quảng cáo Adwords được hiển thị cùng với kết quả tìm kiếm khi có ai đó tìm kiếm trên Google bằng một trong các từ khóa của bạn. Quảng cáo xuất hiện ở dưới ‘Liên kết được tài trợ’ trong cột bên cạnh của trang tìm kiếm và cũng có thể xuất hiện trong các vị trí khác phía trên kết quả tìm kiếm miễn phí. Bằng cách đó, bạn sẽ quảng cáo cho đối tượng quan tâm đến dịch vụ của mình trên trang web Mạng hiển thị trong Mạng Google đang phát triển.
• Quảng cáo google display network: nó là phương thức quảng cáo trên google thông qua việc sử dụng các banner, các văn bản để quảng bá cho thương hiệu, sản phẩm của công ty, doanh nghiệp của mình trên nhiều các website khác nhau được đăng kí với Google Adsense như Youtube, Zing, 24h.com.vn, Gmail, Blogger…