Loading...
Danh mục
C-CSU-1
 • flaticon Dung lượng 50GB
 • flaticon User 10
280,000đ X 1 Tháng
C-CSU-2
 • flaticon Dung lượng 150GB
 • flaticon User 15
480,000đ X 1 Tháng
C-CSU-3
 • flaticon Dung lượng 250GB
 • flaticon User Không giới hạn
1,080,000đ X 1 Tháng
C-CSU-4
 • flaticon Dung lượng 500GB
 • flaticon User Unlimited
1,400,000đ X 1 Tháng
C-CSU-5
 • flaticon Dung lượng 1000GB
 • flaticon User Unlimited
2,199,000đ X 1 Tháng
C-CSU-6
 • flaticon Dung lượng 2000GB
 • flaticon User Unlimited
3,112,000đ X 1 Tháng
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu server
• Server( Máy chủ) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập để yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên.
• Về cơ bản máy chủ cũng là một máy tính, nhưng được thiết kế với nhiều tính năng vượt trội hơn, năng lực lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng lớn hơn máy tính thông thường rất nhiều. Máy chủ thường được sử dụng cho nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu trong một mạng máy tính hoặc trên môi trường internet. Máy chủ là nền tảng của mọi dịch vụ trên internet, bất kỳ một dịch vụ nào trên internet muốn vận hành cũng đều phải thông qua một máy chủ nào đó.