Loading...
Danh mục
DEDICATED CLOUD 1
 • flaticon CPU 16 VCore
 • flaticon HDD 2 x SSD 120G
 • flaticon RAM 3 x 8GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Ip 5
 • flaticon Cổng quốc tế Up/Down 8/6 Mbps
5,319,000đ x 1 Tháng
DEDICATED CLOUD 2
 • flaticon CPU 2 X 16 VCore
 • flaticon HDD 2 x SSD 240G
 • flaticon RAM 2 x 32GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Ip 10
 • flaticon Cổng quốc tế Up/Down 10/8 Mbps
6,109,000đ x 1 Tháng
DEDICATED CLOUD 3
 • flaticon CPU 2 X 28 VCore
 • flaticon HDD 2 x SSD 240G
 • flaticon RAM 2 x 32GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Ip 10
 • flaticon Cổng quốc tế Up/Down 10/8 Mbps
7,367,000đ x 1 Tháng
DEDICATED CLOUD 4
 • flaticon CPU 2 X 28 VCore
 • flaticon HDD 2 x SSD 240G
 • flaticon RAM 8 x 32GB
 • flaticon Băng thông Unlimited
 • flaticon Ip 15
 • flaticon Cổng quốc tế Up/Down 10/8 Mbps
10.385.000đ x 1 Tháng
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu server
• Server( Máy chủ) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập để yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên.
• Về cơ bản máy chủ cũng là một máy tính, nhưng được thiết kế với nhiều tính năng vượt trội hơn, năng lực lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng lớn hơn máy tính thông thường rất nhiều. Máy chủ thường được sử dụng cho nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu trong một mạng máy tính hoặc trên môi trường internet. Máy chủ là nền tảng của mọi dịch vụ trên internet, bất kỳ một dịch vụ nào trên internet muốn vận hành cũng đều phải thông qua một máy chủ nào đó.