Loading...
Danh mục
DATA CENTER
Dịch vụ
Giá
Phí cài đặt
Rack Space
Maximum number of CPUs
Power
UPS/Generator backup
Air conditioning
Network Cards Port
International Internet Port
Internal Internet Port
IP Address
Bandwidth
Dịch vụ
Giá
Phí cài đặt
Rack Space
Maximum number of CPUs
Power
UPS/Generator backup
Air conditioning
Network Cards Port
International Internet Port
Internal Internet Port
IP Address
Bandwidth
COLO-LIMITED-1
1,800,000đ X 1 Tháng
Miễn phí
1U (4cm)
2
400W
100 Mbps
4 Mbps
100 Mbps
1
2.500GB/month
Dịch vụ
Giá
Phí cài đặt
Rack Space
Maximum number of CPUs
Power
UPS/Generator backup
Air conditioning
Network Cards Port
International Internet Port
Internal Internet Port
IP Address
Bandwidth
COLO-UNLIMITED-2
1,900,000đ X 1 Tháng
Miễn phí
1U (4cm)
2
400W
100 Mbps
4 Mbps
100 Mbps
1
Unlimited
Dịch vụ
Giá
Phí cài đặt
Rack Space
Maximum number of CPUs
Power
UPS/Generator backup
Air conditioning
Network Cards Port
International Internet Port
Internal Internet Port
IP Address
Bandwidth
COLO-UNLIMITED-3
2,900,000đ X 1 Tháng
Miễn phí
1U (4cm)
2
400W
Yes
Yes
100 Mbps
10 Mbps
100 Mbps
1
Unlimited
Dịch vụ
Giá
Phí cài đặt
Rack Space
Maximum number of CPUs
Power
UPS/Generator backup
Air conditioning
Network Cards Port
International Internet Port
Internal Internet Port
IP Address
Bandwidth
COLO-UNLIMITED-4
3,200,000đ X 1 Tháng
Miễn phí
1U (4cm)
2
400W
Yes
Yes
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
1
Unlimited
THUÊ TỦ RACK
RACK SPACE
Maximum number of Server
UPS/Generator backup
Air conditioning
Network Cards Port
International Internet Port
Technical Support
IP Address
Bandwidth
Reboot server via Web & SMS
Server traffic monitor Tool
Report server error warning & usage via email
Data Center input/output
Maximum Power for each server
Phí cài đặt
Chi phí
42U (FULL RACK)
20 Servers
Server Room Standards
Server Room Standards
1Gbps/Rack
Max 10Mbps/Rack
24/7/365
30 IP
20.000 GB/month
Free
Free
Free
Allow 24/24
400W
2.800.000đ / lần
35.000.000đ X 1tháng
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu server
• Server( Máy chủ) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập để yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên.
• Về cơ bản máy chủ cũng là một máy tính, nhưng được thiết kế với nhiều tính năng vượt trội hơn, năng lực lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng lớn hơn máy tính thông thường rất nhiều. Máy chủ thường được sử dụng cho nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu trong một mạng máy tính hoặc trên môi trường internet. Máy chủ là nền tảng của mọi dịch vụ trên internet, bất kỳ một dịch vụ nào trên internet muốn vận hành cũng đều phải thông qua một máy chủ nào đó.