Loading...
Dịch vụ

Phần mềm

Cung cấp các phần mềm bản quyền, hỗ trợ quản lý doanh nghiệp của bạn toàn diện.

Server

Cung cấp các giải pháp máy chủ, giúp bạn chủ động và toàn quyền khai thác sử dụng

Đưa cửa hàng của bạn đến tầm tay khách hàng trên toàn thế giới

Thiết kế website

Cloud VPS

Hệ thống Server điện toán đám mây tiết kiệm chi phí. Đảm bảo chất lượng xứng đáng với chi phí.

cloud storage

Dịch vụ dành cho khách hàng có nhu cầu lưu trữ dữ liệu.

Thuê server riêng

Tùy chọn cấu hình
Máy chủ dùng riêng
Toàn quyền sử dụng tài nguyên

Dedicated cloud

Chúng tôi sử dụng công nghệ ảo hóa mới nhất và phần cứng chuyên dụng được hỗ trợ toàn diện.

Thiết kế website tại Ctech

Mang thế giới đến cửa hàng của bạn

phần mềm

Tăng tính ổn định và bảo mật cho hệ thống của bạn

  • Phần mềm kế toán
  • Phần mềm quản lý bán hàng
  • Phần mềm quản lý doanh nghiệp
  • Phần mềm kế toán theo yêu cầu
  • Phần mềm thư viện điện tử số
  • Server CISCO/INTEL Xeon Quard Core
  • Công nghệ SSD Raid 10 tốc độ cao
  • Sử dụng Windows có bản quyền cung cấp dịch vụ
  • Hỗ trợ quản lý, bảo trì, cài đặt phần mềm

Dịch vụ quảng cáo

dịch vụ quảng cáo chuyên nghiệp

SMS BRANDNAME

Tin tức